O konkursie

Celem konkursu jest wyłonienie propozycji formy rzeźbiarskiej do ogrodu prywatnego przy ul. Ikara 13 w Warszawie na Mokotowie. Organizatorem konkursu jest właściciel ogrodu a współpracującym przy jego przeprowadzeniu jest Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Konkurs jest dwuetapowy, realizacyjny i otwarty. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz kontaktowy na stronie konkursu: www.rzezba.krajobrazowa.pl załączając portfolio i koncepcję ideową rzeźby. Na podstawie tych dokumentów wybranych zostanie 7 uczestników drugiego etapu. Każdy z nich dostanie nagrodę lub zwrot kosztów przygotowania pracy. Praca składa się z części graficznej, tekstowej i modelu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie realizacji rzeźby.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału mija z końcem marca 2021.

Termin składania prac w konkursie (dla uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu): 30 maj 2021

Ogród znajduje się w Warszawie przy ulicy Ikara 13.

UWAGA, ZMIANA REGULAMINU:

Komunikat nr 3 z dnia 04.06.2021

Biorąc pod uwagę wydłużony weekend oraz terminy obron prac dyplomowych na Wydziale Rzeźby ASP, Organizator informuje, że uległ zmianie termin spodziewanego rozstrzygnięcia konkursu. Termin rozstrzygnięcia konkursu (ogłoszenia wyników) został przesunięty na dzień 16.06.2021. Za zmianę przepraszamy,

Regulamin

Aby pobrać regulamin kliknij poniższą ikonę.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 06.04.2021

Aby pobrać zmieniony regulamin kliknij poniższą ikonę.

Regulamin konkursu zmiana z dnia 06.04.2021

Regulamin konkursu z dnia 04.06.2021

Aby pobrać zmieniony regulamin kliknij poniższą ikonę.

Regulamin konkursu zmiana z dnia 04.06.2021

Harmonogram

 

Etap 1: kwalifikacja

 

Etap 2: przygotowanie i ocena prac

Wniosek o dopuszczenie do udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić niżej zamieszczony formularz wniosku.

Wyniki kwalifikacji zostaną umieszczone na stronie.

Uczestnicy zaproszeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni mailowo.

  Pytania i odpowiedzi

  Czy jest możliwe wzięcie udziału w konkursie w formie grupy np. dwóch uczestników opracowujących jeden projekt?

  W konkursie mogą brać udział konsorcja lub grupy. W takim przypadku uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami. Skan pisemnego upoważnienia dla pełnomocnika od uczestników występujących wspólnie należy wysłać na adres rzezba@krajobrazowa.pl.

  W regulaminie mowa o możliwości zobaczenia ogrodu. Czy można umówić termin spotkania?

  Oględziny ogrodu są jak najbardziej możliwe. Wyznaczymy termin dla wszystkich zainteresowanych i poinformujemy o nim w ciągu 10 dni poprzez stronę: FAQ

  Poniżej przedstawiamy terminy wizji lokalnych na terenie gdzie będzie znajdować się rzeźba:

  12.03.2021 (piątek) g. 15.00

  19.03.2021 (piątek) g. 9.30

  Prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez przesłanie na adres: rzezba@krajobrazowa.pl imienia i nazwiska osób, które będą brały udział w wizji.

  Wyniki 1 etapu

  KOMUNIKAT 2 z dnia 7 kwietnia 2021

  Zgodnie z regulaminem konkursu rozdz. IV p. 7 Sąd konkursowy dokonał zakwalifikował do udziału w konkursie uczestników o podanych poniżej numerach:

  • 111111
  • 220293
  • 443215
  • 702073
  • 727272
  • 777953

  Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dziekanacie Wydziału Rzeźby ASP w dniu 31 maja 2021 (poniedziałek) w godzinach jego pracy (między 9.00 a 16.00) lub przesyłką na adres Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa, która musi być dostarczona (nie nadana) w ww. terminie.

  Praca konkursowa nie musi być zgodna z załączoną wraz z wnioskiem do udziału wstępną koncepcją ideową, natomiast zawartość pracy konkursowej tj. część rzeźbiarska (model w skali 1:5) cześć graficzna (2 plansze 100×70 cm) oraz część opisowa (5 stron A4 oraz miniatury plansz) musi spełnić wymagania precyzyjnie opisane w rozdz. VI regulaminu konkursu. Forma prezentacji musi w sposób konkretny: jednoznaczny i czytelny przedstawiać koncepcję projektową.

  Sąd konkursowy przypomina, że zgodnie z regulaminem konkursu postać Ikara należy traktować jako inspirację i nie jest ona wiążąca dla uczestników konkursu. Sąd konkursowy nie wymaga dosłowności przedstawienia, a zasadniczym celem konkursu jest znalezienie właściwej współcześnie formy rzeźby ogrodowej. Należy pamiętać o parametrach wnętrza ogrodowego i utrzymać kameralność realizacji. Wnętrze ogrodowe ma około 12 m szerokości a rzeźba będzie postrzegana z krótkich dystansów, w przeważającej mierze z odległości od 6-10 m. Jedyne spojrzenie z dalszego dystansu ok. 20 m jest możliwe wzdłuż południowej elewacji budynku. Wysokość ścian wnętrza ogrodowego stanowiące tło ekspozycji (żywopłot i grupa krzewów) będzie wynosić będą ok 2-2,5 m . Organizator konkursu przypomina że zgodnie z regulaminem konkursu rozdz. III pkt 5 istnieje możliwość zapoznania się z terenem lokalizacji rzeźby, po zgłoszenia takiej potrzeby przez uczestnika Sekretarzowi Konkursu.

  Przypominamy, że uczestnicy nie zakwalifikowani do udziału w konkursie, mogą złożyć prace konkursowe. W takim przypadku prace te, o ile spełnią wymagania regulaminu konkursu, mogą zostać nagrodzone, jednak uczestnik nienagrodzony nie otrzyma zwrotu kosztów przygotowania pracy.

  Rozstrzygnięcie konkursu

  Komunikat nr 5 z dnia 24.06.2021

  W plikach do pobrania załączono protokół z obrad sądu konkursowego wraz z załącznikiem stanowiącym uzasadnienie przyznania wyróżnień i zalecenia sądu do dalszych prac.

  Komunikat nr 4 z dnia 17.06.2021

  Na konkurs wpłynęło 6 prac, wszystkie prace spełniały wymagania regulaminu. W konkursie zostały przyznane dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 4000 zł.

  Wyróżnione prace to:

  praca oznaczona numerem 727272; autorka: Aleksandra Śmietana

  oraz

  praca oznaczona numerem 130709; autorka: Doroty Giszczak.

  Autorki i autorzy prac, które nie otrzymały nagrody w konkursie, otrzymują zwrot kosztów, poniesionych w związku z przygotowaniem pracy, w wysokości 1 000 zł brutto

  Prezentacja prac wraz z uzasadnieniem przyznania wyróżnień zostanie opublikowana na stronie konkursu do dnia 24 czerwca 2021

  W terminie do dnia 30 czerwca 2021 organizator skontaktuje się z uczestniczkami i uczestnikami konkursu w celu ustalenia szczegółów dokonania płatności za wyróżniania i zwrotu kosztów, poniesionych w związku z przygotowaniem pracy,

  W związku z organizacją roku akademickiego Autorki i Autorzy prac proszone/proszeni są o odbiór prac w dniu 18.06.2021 lub 21.06.2021 dziekanacie Wydziału Rzeźby ASP ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37,w godzinach między 10.00 a 15.00.

  logo_asp
  logotyp-RGB-wersja-pionowa